محمدرضامحمدرضا، تا این لحظه 11 سال و 6 ماه و 26 روز سن دارد

شازده کوچولو فرمانروای قلب من

تنها فرشته پاک خدا تویی

 فرمانروای قلب من بینوا تویی     تنها انیس ومونس تنهایی ام تویی

روشنگر دل تاریک و سرد من          تنهارفیق وهمدم و همکاسه ام تویی              

نامت میان سینه من نقش بسته است         در آسمان ذهن و خیالات من تویی

گاهی پرستشت کنم همچون خدای خود           تنها خدای این دل وامانده ام تویی

 سر گر دهم بپای تو سر را چه قابل است     سردار سر زمین دل من فقط تویی

حبت میان این دل من رخنه کرده است      من میپرستمت که مظهر عشق و وفا تویی

نازم به اینهمه اقبال و بخت خوش          تنها ستاره اقبال من تویی

         

 

بدون عنوان

به قول دوستان وبلاگی اینجا رو حسابی خاک گرفته نیاز به یه خونه تکوتی اساسی داره ان شالله در اولین فرصت میام و برات مینویسم شازده کوچولو ...
10 بهمن 1392